Grilă de punctaj sponsori

Grilă de punctaj pentru selecția partenerilor privați

I. DATE PRIVIND SOLICITANTUL
1. Date de contact
2. Experiență relevantă – 50 puncte
    2.1. Număr de Centre de Transfuzie operate: – 20 puncte
    2.2. Cantitate de plasmă colectată anual (media pe ultimii 5 ani): – 15 puncte
    2.3. Total cantitate de plasmă fracționată (media pe ultimii 5 ani): – 5 puncte
    2.4. Portofoliu de produse finite oferite la schimb cu plasma colectată pentru asigurarea necesităților pacienților români (denumire comercială, denumire comercială internațională) – 10 puncte

II. Interesul pentru investiție 30 puncte

 • Cofinanțarea investițiilor în echipamente de colectare. Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Echipamente de testare. Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Echipamente de depozitare și transport.
 • Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Echipamente de procesare. Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Software pentru managementul donatorilor, managementul stocurilor și trasabilitate.
 • Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Alte echipamente. Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Amenajare spațiu funcțional pentru colectare, testare, depozitare și procesare. Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Finanțare cheltuieli operaționale. Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Finanțare alte cheltuieli (capital de lucru). Procent de cofinanțare – 3 puncte
 • Finanțare campanii de promovare a donării. Procent de cofinanțare – 3 puncte

III. Descriere (în maxim 2 pagini) a liniilor generale pe baza cărora se va derula parteneriatul cu Asociația ”Donăm Plasmă” 20 puncte