Criterii de selecție

Probabil cei mai importanți sunt partenerii privați, respectiv companiile cu experiență în colectarea și procesarea de plasmă convalescentă.

Având în vedere faptul că scopul acestui proiect este acela de a asigura medicamentele plasmatice necesare pacienților români, este extrem de important ca încă de la început să beneficiem de expertiza acestor companii.

Mai mult, datorită interesului extrem de mare al producătorilor de medicamente din plasmă umană, care au nevoie de tot mai multă plasmă umană, în condițiile unui deficit în creștere al acestei materii prime, este important să oferim acestora oportunitatea unei competiții transparente pentru a intra încă de la început într-un parteneriat cu Asociația „Donăm Plasmă”.

Astfel, companiile selectate de Asociație vor putea investi resursele proprii în dezvoltarea celor 10 centre de plasmafereză, astfel încât plasma colectată în centrele respective să fie oferită acelor companii, în schimbul produselor finite, care vor asigura tratamentul necesar pacienților români.

Tocmai pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a celor 10 centre de plasmafereză, respectiv pentru a evita instituirea unui monopol, un singur partener privat nu poate oferta pentru mai mult de 4 centre de transfuzie. Astfel, ne așteptăm să avem cel puțin 3 parteneri privați, care vor sponsoriza construirea, autorizarea PMF și operarea acestor prime 10 centre.

Principalele criterii de evaluare a partenerilor privați:

  • Valoarea investiției totale pentru primii 5 ani de funcționare, oferită de fiecare partener privat.
  • Experiența relevantă în domeniul colectării, procesării, stocării de plasmă pentru fracționare. Există companii de colectare de plasmă umană, care deși nu au propriile capacități de fracționare, astfel că este relevantă experiența în colectare, fracționare și stocare.
  • Numărul, calitatea, cantitatea și valoarea produselor oferite pentru fiecare litru de plasmă primită de la centrul de plasmafereză. Astfel se măsoară cel mai bine prețul plătit pentru produsele finite, care ulterior vor ajunge la pacienții români. Având în vedere că produsele finite primite în schimbul plasmei vor fi valorificate prin participarea la proceduri de achiziție organizate de către spitale sau alți furnizori de servicii medicale, este important ca prețul acestora să fie unul competitiv, altfel există riscul ca produsele să nu fie valorificate.

Până cel târziu la 20 martie 2022 va fi publicat ghidul pentru companiile private care doresc să intre în parteneriat cu Asociația „Donăm Plasmă”.

Având în vedere că mai multe companii private deja și-au exprimat informal intenția de a intra în parteneriat cu Asociația „Donăm Plasmă”, termenul pentru transmiterea scrisorilor de intenție este 15 aprilie 2022. După ce primește scrisorile de intenție, Asociația poate solicita mai multe clarificări.

După ce vor fi primite toate scrisorile de intenție de la companiile private și toate răspunsurile la clarificări, companiile private vor avea termen până la 30 aprilie 2022 să transmită ofertele finale, în baza cărora se va face selecția finală.