Principalii actori

Principalii actori ce pot juca un rol în colectarea de plasmă pentru fabricarea medicamentelor derivate sunt:

a) Centrele de transfuzie

Conform legislației în vigoare, în România, doar centrele de transfuzie sau unitățile de transfuzie de la nivelul spitalelor pot colecta sânge sau componente sanguine.

Unitățile de transfuzie de la nivelul spitalelor funcționează ca secții externe ale centrelor județene de transfuzie. Exact la fel, centrele de plasmafereză pot fi înființate și pot funcționa ca secții externe ale unor centre publice de transfuzie. Plasma astfel colectată este proprietatea centrului de transfuzie. Plasma pentru fracționare poate fi transferată unui producător la schimb pentru produsele finite, care sunt vândute apoi către spitale.

Sumele încasate astfel prin vânzarea de produse finite, vor acoperi costurile de colectare, testare, procesare, depozitare care sunt în sarcina Asociației „Donăm Plasmă”, respectiv costurile cu donatorii (tichet valoric, decontare transport, o zi liberă) și eventuale alte costuri indirecte ce sunt în sarcina centrului de transfuzie. Marja realizată din vânzarea produselor finite este folosită exclusiv pentru campanii de promovare a donării de plasmă și a donării de sânge și alte componente sanguine.

b) Autoritățile locale (consilii județene, primării, spitale județene, universități de medicină)

Poate cel mai important este ca alături de centrul de plasmafereză și cel de transfuzie să fie autoritățile locale care să mobilizeze comunitatea respectivă. Tocmai de aceea, unul dintre cele mai importante criterii în selectarea celor 10 centre de transfuzie unde vom implementa proiectul nostru, este cel legat de implicarea autorităților locale.

Fie că vorbim de Consiliul Județean, Primărie, Spitalul Județean sau chiar Universitatea de Medicină din localitate, este nevoie ca centrul de transfuzie să demonstreze că se bucură de sprijinul a cel puțin uneia dintre aceste instituții care reprezintă comunitatea și care joacă rolul de sponsor local, în sensul că oferă susținere fără caracter financiar/material.

Rolul acestor sponsori locali este acela de a mobiliza populația și în general resursele locale, dar mai ales de a asigura dialogul și sprijinul autorităților centrale.

Sponsorul local va fi cel care va avea datoria să se asigure că parteneriatul dintre Asociația „Donăm Plasmă” și centrul de transfuzie este susținut și de autoritățile centrale, respectiv de toți actorii locali.

c) Companiile private (producători de medicamente derivate din plasmă, companii independente de colectare de plasmă pentru fracționare, producători de echipamente de colectare, testare sau procesare sânge și componente sanguine).

Poate cea mai serioasă amenințare la adresa succesului acestui proiect este lipsa de experiență a actorilor români implicați în acest demers. Tocmai de aceea, un rol foarte important îl joacă companiile private internaționale, care au experiență foarte mare în colectarea de plasmă pentru fracționare.

Tocmai de aceea, acest proiect este unul deschis tuturor companiilor private interesate să participe, atât prin investiții în infrastructura acestor 10 centre, prin aportul de know-how, sau fie și numai prin dezvoltarea unor relații strict comerciale (produse finite oferite la schimb pentru plasma colectată).

În acest fel, companiile private vor intra în competiție pentru a avea acces la plasma colectată în cele 10 centre de plasmafereză, oferind la schimb produsele finite de care este nevoie.

Companiile mai curajoase, vor putea oferta mai mult, respectiv participarea financiară la construirea și operarea unora dintre cele 10 centre de plasmafereză, urmând ca astfel să-și asigure acces pe termen lung la plasma colectată și amortizarea investițiilor într-un termen relativ scurt.

d) Asociațiile profesionale medicale (hematologie, transfuziologie, imunologie, neurologie, etc.)

Un rol extrem de important îl joacă medicii specialiști, atât cei din specialități implicate direct în colectarea, testarea, procesarea plasmei, cât și medicii care utilizează medicamentele derivate din plasmă în tratarea pacienților.

Astfel, cel mai important rol îl au asociațiile medicilor hematologi, mai ales cei cu specializare în transfuziologie, care ne vor ajuta să selectăm, să formăm și să evaluăm personalul din centrele de plasmafereză. De asemenea, ne vor ajuta să redactăm și să revizuim periodic procedurile de lucru în centrele de colectare a plasmei.

De asemenea, asociațiile medicale din specialitățile clinice ce utilizează derivate plasmatice în tratamentul pacienților, vor avea un rol important în activitățile de informare a donatorilor privind importanța gestului lor, respectiv cu privire la rolul medicamentelor derivate din plasmă în tratamentul a mii de pacienți români.

e) Asociațiile pentru drepturile pacienților (ARPID, APAA, etc.)

Poate cel mai important rol îl au asociațiile pentru drepturile pacienților, în special cele ale pacienților cu afecțiuni care necesită tratamente cu medicamente derivate din plasmă umană.

Mai ales în condițiile în care România a traversat deja mai multe crize severe de imunoglobulină, Asociația „Donăm Plasmă” își propune să implice asociațiile de pacienți în toate procesele de decizie privind fiecare etapă de dezvoltare a centrelor de plasmafereză.

Astfel, asociațiile de pacienți vor fi permanent consultate și vor participa activ la toate deciziile privind selectarea centrelor de transfuzie, respectiv partenerii privați alături de care vor fi dezvoltate centrele de plasmafereză.

De asemenea, asociațiile de pacienți vor fi consultate și implicate activ în dezvoltarea campaniilor de promovare a donării, tocmai pentru că beneficiarii finali ai produselor fabricate din plasma colectată vor fi tocmai pacienții români.

f) Ministerul Sănătății va fi consultat permanent și va fi implicat activ în fiecare fază a proiectului. De asemenea, Institutul Național de Hematologie Transfuzională va fi informat și consultat permanent, în fiecare fază a proiectului.