Plasmă pentru România

Asociația „Donăm Plasmă” își propune să mobilizeze resursele și competențele sectorului privat, care va finanța, dezvolta și opera primele 10 centre de plasmafereză din România, capabile să colecteze cantități suficiente de plasmă umană, din care să fie fabricate medicamentele necesare pacienților români.

Astfel, Asociația „Donăm Plasmă” va investi fondurile private mobilizate, pentru finanțarea dezvoltării unor centre de plasmafereză de la zero.

Acestea vor fi dezvoltate în clădiri special amenajate pentru a respecta toate cerințele impuse pentru autorizarea spațiilor respective ca centre de colectare de plasmă.

Vor fi dotate cu echipamente noi, moderne, care să asigure colectarea, testarea, procesarea, depozitarea și transportul plasmei pentru fracționare.

Personalul va fi selectat și instruit pentru a răspunde cerințelor stricte impuse de legislația europeană în vigoare.

Plasma astfel colectată va fi oferită producătorilor de medicamente derivate din plasmă, care vor trebui să dea în schimb produsele finite, respectiv medicamentele esențiale necesare pacienților români.

Selecția producătorilor și negocierea contractelor se va face în cadrul unor proceduri competitive transparente, cu informarea constantă a celor direct interesați, respectiv centrele publice de transfuzie, asociațiile medicale profesionale, asociațiile pentru drepturile pacienților și, nu în ultimul rând, autoritățile naționale din domeniul sanitar.

Medicamentele astfel obținute vor fi distribuite spitalelor din Romania, pentru a acoperi nevoile pacienților români.

Asociația „Donăm Plasmă” va promova în continuare necesitatea modernizării legislației românești pentru a permite funcționarea de centre private de plasmafereză, pe lângă cele operate de organizații non-profit sau de stat. Așa cum arată datele din Europa, singurele țări care reușesc să colecteze cantități suficiente de plasmă pentru fracționare sunt cele în care coexistă centrele private cu cele ale statului. Mai mult, aceste țări (Austria, Cehia, Germania, Ungaria) colectează de cel puțin patru ori mai multă plasmă la fiecare 1000 de locuitori, decât țările unde există doar centre publice.

Existența centrelor private de plasmafereză va oferi românilor șansa să doneze plasmă atât pentru pacienții români, dar și pentru alți pacienți, care la fel ca românii, au nevoie de tratamente cu medicamente fabricate din plasmă.

Cele 10 centre finanțate, dezvoltate și operate de Asociația „Donăm Plasmă” vor acoperi cea mai mare parte din necesarul pacienților români. În schimb, centrele private vor completa aceste cantități de plasmă necesare pentru asigurarea necesarului de medicamente pentru pacienții români.

România ar putea astfel să intre în rândul select al țărilor care nu mai sunt în situația să suporte șocurile de pe piața globală de imunoglobulină, acolo unde sunt tot mai frecvente discontinuitățile în aprovizionarea cu materie primă.

Nu în ultimul rând, prezența marilor companii private în sectorul colectării de plasmă va accentua competiția între producătorii de medicamente derivate din plasmă, ceea ce va conduce la scăderea naturală a prețurilor acestor medicamente pentru pacienții români, respectiv pentru statul român care le deconteaz