Criterii de selecție

Începând de la data prezentului prospect și până la data de 15 aprilie 2022, oricare dintre cele 40 de centre de transfuzie deja autorizate, poate să își exprime intenția de parteneriat, astfel încât să intre în procedura de evaluare și selecție, în urma căreia vom selecta primele 10 alături de care vom deschide și opera primele 10 centre de plasmafereză, în care vom colecta plasmă pentru fracționare, de la donatori români.

Scrisoarea de intenție privind parteneriatul cu Asociația „Donăm Plasmă” poate fi inițiată de centrul de transfuzie, în calitate de partener, sau de unul dintre sponsorii locali, respectiv instituția care reprezintă comunitatea locală (Consiliul Județean, Primărie, Spitalul Județean).

Principalele criterii, în baza cărora vom selecta centrele de transfuzie, sunt:

  • Criterii care evaluează capacitatea de mobilizare a donatorilor. Astfel, centrele de transfuzie care în perioada 2020 – 2021 au colectat plasmă convalescentă, vor fi evaluate în funcție de numărul de doze de plasmă convalescentă per capita. De asemenea, centrele vor fi evaluate și în funcție de colectarea de sânge și alte componente sanguine (doze/capita).
  • Criterii care evaluează mobilizarea comunității locale, respectiv autoritățile locale, comunitatea de afaceri, organizații civice.
  • Criteriile care evaluează infrastructura locală de colectare, testare, procesare și depozitare a componentelor sanguine, precum și cele care evaluează personalul centrelor de transfuzie sunt mai puțin relevante, în condițiile în care, din păcate, nici unul dintre centrele de transfuzie din România nu respectă cerințele europene și, de aceea, nu există certificări europene.

Formularul „Scrisoare de Intenție privind Parteneriatul cu Asociația Donăm Plasmă” va fi completat de solicitanți astfel încât să cuprindă informațiile relevante pentru evaluare.

Atât formularul acesta cât și grila de punctaj vor fi publicate pe pagina web a Asociației „Donăm Plasmă”, astfel încât să fie cunoscute de toți cei interesați.

Evaluarea și clasamentul final se va stabili după consultarea tuturor partenerilor instituționali, respectiv Ministerul Sănătății, Institutul Național de Hematologie Transfuzională, asociațiile medicale și cele de pacienti.